Papirarbeid

 

  • Administrasjon
  • Skrivehjelp
  • Dokumentasjon
  • Bøker

Metafor kan hjelpe til med «papirarbeid» det er behov for.  Av og til trengs hjelp til administrative oppgaver som venter. Vi kan bidra med dokumentasjon eller utvikling av bøker og bok-konsepter. Det kan være historiske dokumenter, jubileumsskrift eller bare behov for dokumentasjon knyttet til for eksempel prosjektsøknader, prosjektarbeid eller HMS.

Vi kan også hjelpe til dersom din organisasjon har behov for «skrivehjelp» på andre områder, på grunn av manglende kapasitet eller av andre grunner.