Prosjektutvikling og -ledelse

  • Prosjektutvikling
  • Prosjektsøknader
  • Prosjektledelse

Å utvikle og gjennomføre gode prosjekter er ofte tidkrevende selv om det er nødvendig. Det kan dermed være fornuftig å tilføre ressurser utenfra i alle eller noen deler av prosessen. Vi kan bidra i alle faser av prosjektarbeid: Initiering, søknadsskriving, ledelse, rapportering, analyse og formidling.