Med andre øyne

Å utvikle og gjennomføre gode prosjekter er ofte tidkrevende selv om det er nødvendig.

Det kan dermed være fornuftig å tilføre ressurser utenfra i alle eller noen deler av prosessen