Protect and prosper

EU-prosjektet PROWAD Link har vært et samarbeid mellom NTNU, Geirangerfjorden Verdsarv og verneområdene i The Wash and North-Norfolk i England og verdensarvområdet Vadehavet som ligger både i Danmark, Nederland og Tyskland. Vadehavet dekker store områder viktige blant annet viktige for trekkfugler på ferd oppover og nedover i Europa og Afrika. Tema for NTNU sin forskning i prosjektet var bærekraftig entreprenørskap, og i tillegg til ren forskning ble det blant annet utviklet filmer og en kunnskapsbank for bærekraftig bedriftsutvikling i små reiselivsbedrifter, TENS. Prosjektet er nettopp avsluttet.

Bilde: Tidevannsslettene ved Wilhelmshaven i Tyskland, et spisskammers for slitne trekkfugler. Tysk vindmøllesatsing kan skimtes i bakgrunnen.