Digital tvilling for bærekraftig utvikling

I prosjektene TWIN Fjord og SMARTPlan utvikles kompetanse knyttet til bruk av 3D spillteknologi i bærekraftig arealplanlegging. Prosjektene er et samarbeid mellom NTNU Ålesund, NMBU, NINA, Augment City, Høgskulen i Volda og Universitetet i Bonn i tillegg har vi mange samarbeidsparnere fra praksisfeltet. Else Ragni Yttredal er og har vært prosjektansatt ved NTNU Ålesund på prosjektet TWIN Fjord og ved Høgskulen i Volda på prosjektet SMARTPlan.