Bo, arbeide og oppleve i Fjordene

Fjord Cowork er et konsept og en nettside som bygger på trendene knyttet til Coworking og Workation. Målet er å trekke folk til verdensarvområdet Geiranger med omegn for å bo, arbeide og oppleve – utenom sesong. Arbeidet er initiert av Stiftelsen Geirangerfjorden Verdsarv og gjennomføres i et samarbeid mellom Metafor, stiftelsen, Hyke Studio og Språkøret.

Mer om arbeidet vårt og andre prosjekter her.

Bilde: Hyke Studio, skjermbilde fra forsiden av nettsiden Fjord Cowork.