Prosjekter på gang

  • Forskningsprosjektet SUSTRANS – Sustainable transportation in rural tourism pressure areas, et samarbeid mellom NTNU, Sintef, Universitetet i Bonn og Høgskulen i Volda.
  • Besøksstrategi for Geiranger – Herdalen Landskapsvernområde på oppdrag fra Verneområdestyret Geiranger – Herdalen.
  • Verdsarvskulen Eidsdal. Hjelp til  å videreutvikle verdsarvskule-satsingen.
  • «Gamle hus – ny bruk» – verdiskaping knyttet til gamle hus på oppdrag fra Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv