Grensejustering Norddal og Eidsdal til Stranda kommune

I høve søknad om grensejustering for bygdene Norddal og Eidsdal har vi lagt ut ein del informasjon på nettsida.

Søknad om grensejustering finn du her.

Utgreiinga som ligg til grunn finn du her.

Referat frå oppstartmøte med Fylkesmannen i Møre og Romsdal i høve grensejusteringssaka finn de her.  I dette høvet var det fleire innlegg:

Fylkesmannen sitt innlegg.
Norddal kommune sitt innlegg.
Arbeidsgruppa i Eidsdal – Norddal sitt innlegg finn de her og her.