Vurderer helhetlige transportløsninger for Geirangerfjordområdet

Forskningsprosjektet SUSTRANS (An integrated sustainability appraisal methodology for transportation in rural tourism pressure areas) søker å utvikle metoder for å  vurdere bærekraft i transportløsninger for turistbaserte pressområder og bruker Geirangerfjordområdet som case . Partnere er NTNU, SINTEF, Høgskulen i Volda og Universitetet i Bonn. Else Ragni Yttredal arbeider for Høgskulen i Volda på prosjektet og er spesielt knyttet til kartlegging og involvering av interessenter. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd.