Prosjektkoordinator for Geirangerfjorden verdsarv

Fram til nyttår skal Else Ragni Yttredal arbeide for Stiftinga Geirangerfjorden verdsarv med å koordinere  ulike typer prosjekter stiftelsen er involvert i. Av prosjekter kan nevnes: Hellesylt Hydrogen Hub (HHH), SUSTRANS (knyttet til bærekraftig transport) og Air quality monitoring program (Måling av luftkvalitet i området). Alle prosjektene har som målsetning å bidra til en bærekraftig utvikling i verdensarvområdet.