Metafor arbeider med besøksstrategi

Metafor arbeider på oppdrag fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal med besøksstrategi for Geiranger-Herdalen landskapsvernområde, Kallskaret og Hyskjet naturreservat. Til sammen utgjør de store deler av nordområdet for verdensarvområdet «Vestnorsk fjordlandskap» med delområdene Geirangerfjorden og Nærøyfjorden med omland.