Tjenester

FoU
Forskning, Anvendt forskning, Utredning, Evaluering

Prosjektledelse
Prosjektutvikling, Prosjektsøknader, Prosjektledelse

Planlegging
Plan og strategi, Forvaltningsplaner, Samfunnsplan

Prosessledelse
Utviklingsprosesser, Endringsprosesser, Idéutvikling

Med andre øyne

Å utvikle og gjennomføre gode prosjekter er ofte tidkrevende selv om det er nødvendig.

Det kan dermed være fornuftig å tilføre ressurser utenfra i alle eller noen deler av prosessen

Om oss

Stifter og daglig leder av Metafor, Else Ragni Yttredal, har lang erfaring med forskning, prosjektledelse, prosessledelse og utviklingsarbeid gjennom mangeårig arbeid blant annet i Møreforsking, for NTNU Ålesund, Høgskulen i Volda og drift av prosjekter i eget fima. Firmaet har også et bredt nettverk vi bruker til å utvikle prosjekter og til å tilby et bredt spekter av kompetanser.

Vi har spesiell kompetanse innen bærekraftig utvikling, bærekraftig reiseliv og entreprenørskap, regional planlegging og utvikling, bruk av digital tvilling i planprosesser. I tillegg har vi svært bred områdekunnskap om Geirangerfjorden med omland verdensarv.

Selskapet har aktivitet i hele landet. Nærmere informasjon om daglig leder finner du i CV.

Kontakt oss

Kanskje vi kan hjelpe!

Adresse
Dalssida 3
6214 Norddal

Telefon +47 41 61 34 03

Epost ery@metaforen.no

Prosjekter

Bo, arbeide og oppleve i Fjordene

Fjord Cowork er et konsept og en nettside som bygger på trendene knyttet til Coworking og Workation. Målet er å trekke folk til verdensarvområdet Geiranger med omegn for å bo, arbeide og oppleve – utenom sesong. Arbeidet er initiert av Stiftelsen Geirangerfjorden Verdsarv og gjennomføres i et samarbeid mellom Metafor, stiftelsen, Hyke Studio og Språkøret. …

Protect and prosper

EU-prosjektet PROWAD Link har vært et samarbeid mellom NTNU, Geirangerfjorden Verdsarv og verneområdene i The Wash and North-Norfolk i England og verdensarvområdet Vadehavet som ligger både i Danmark, Nederland og Tyskland. Vadehavet dekker store områder viktige blant annet viktige for trekkfugler på ferd oppover og nedover i Europa og Afrika. Tema for NTNU sin forskning …

Digital tvilling for bærekraftig utvikling

I prosjektene TWIN Fjord og SMARTPlan utvikles kompetanse knyttet til bruk av 3D spillteknologi i bærekraftig arealplanlegging. Prosjektene er et samarbeid mellom NTNU Ålesund, NMBU, NINA, Augment City, Høgskulen i Volda og Universitetet i Bonn i tillegg har vi mange samarbeidsparnere fra praksisfeltet. Else Ragni Yttredal er og har vært prosjektansatt ved NTNU Ålesund på …