Prosessledelse

  • Utviklingsprosesser
  • Endringsprosesser
  • Idéutvikling

Av og til har organisasjoner eller andre grupper av mennesker behov for å gjøre et ekstra løft for å gripe nye muligheter eller ta tak i utfordringer. I mange tilfeller vil en ekstern prosessleder kunne bidra til å løfte en gruppe ut av vante posisjoner og gjøre endringer enklere. Prosessledelse handler om å utvikle potensialet i en bedrift, en gruppe, et lokalsamfunn eller en offentlig etat.

Prosessarbeid kan bestå av et langsiktig utviklingsarbeid i samarbeid mellom oss og organisasjonen, eller det kan bestå av et «stunt» der vi bidrar til enkeltløft for å dytte arbeidet framover eller i en ny retning. Valget av løsning vil ta utgangspunkt i de konkrete utfordringer vi skal bidra til å løse.