Planlegging

  • Plan og strategi
  • Forvaltningsplaner
  • Samfunnsplan
  • Planstrategi

Planlegging handler om å analysere nåsituasjonen, gjennomføre gode prosesser, sette mål og  organisere. Alt for å legge et godt fundament for å gjennomføre tiltak. Planlegging kan gjelde både små og store saker, være kortsiktig eller langsiktig, alt fra daglige gjøremål til omfattende og langsiktige planlegging av bedrifts- eller samfunnsutvikling.