FoU

  • Forskning
  • Anvendt forskning
  • Utredning
  • Evaluering

Ansatte i Metafor har lang og bred erfaring innenfor forskning og utredning. Av områder vi har jobbet med kan nevnes regionale spørsmål, bærekraft, arbeidskraft, innovasjon, samordning i og mellom organisasjoner og boligsosialt arbeid. For nærmere informasjon se også CV.